Abrantes

Herkomst van de naam Abrantes

De naam Abrantes heeft zijn wortels in de geschiedenis en cultuur van Portugal, vooral in de centrale regio van het land. Het is een naam van toponymische oorsprong, dat wil zeggen dat hij van een specifieke plaats komt. In dit geval is Abrantes de naam van een gemeente en een stad in het district Santarém, in de regio Ribatejo. De naam is door de eeuwen heen blijven bestaan ​​en is doorgegeven als achternaam en voornaam, waardoor deze een bijzondere betekenis heeft gekregen in de persoonlijke geschiedenis van degenen die hem dragen.

Betekenis van de naam Abrantes

De betekenis van Abrantes is nauw verbonden met zijn toponymische oorsprong. De term "Abrantes" komt van het Arabische "Bran", wat "steen" of "rots" betekent, en van het achtervoegsel "ante", dat "achter" of "aan de andere kant" aangeeft. Daarom wordt de etymologische betekenis van Abrantes geïnterpreteerd als ‘achter de rots’ of ‘aan de andere kant van de rots’. Deze interpretatie houdt verband met de geografische ligging van de stad Abrantes, gelegen in een bergachtig en rotsachtig gebied aan de oevers van de rivier de Taag.

Deze verbinding met de geografie en het lokale landschap heeft de identiteit en betekenis van de naam Abrantes beïnvloed, die het idee oproept van het overwinnen van obstakels en uitdagingen, evenals de kracht en weerstand die met de rots gepaard gaat. In die zin brengt de naam Abrantes het idee over van doorzettingsvermogen en vastberadenheid, waardevolle eigenschappen die door de geschiedenis heen in verband zijn gebracht met degenen die deze naam dragen.

De naam Abrantes in cultuur en geschiedenis

De naam Abrantes is aanwezig in de cultuur en geschiedenis van Portugal, zowel lokaal als nationaal. De stad Abrantes is het toneel geweest van verschillende historische gebeurtenissen, vanaf de tijd van de Romeinse bezetting tot heden, en is getuige geweest van de evolutie van de Portugese samenleving door de eeuwen heen.

Bovendien is de naam Abrantes als achternaam gebruikt door vooraanstaande families in de geschiedenis van Portugal, wat heeft bijgedragen aan zijn aanwezigheid in de Portugese samenleving. Op dezelfde manier is het gebruikt als een voornaam, waardoor degenen die het dragen een speciale band hebben met de geschiedenis en het identiteitsgevoel van de regio.

In de populaire cultuur heeft de naam Abrantes de creatie van literaire, muzikale en artistieke werken geïnspireerd die de geschiedenis en het landschap van de regio weerspiegelen. Bovendien is de naam opgenomen in de toponymie van de regio, wat aanleiding heeft gegeven tot de naamgeving van straten, pleinen en gebouwen die bijdragen aan het levend houden van de betekenis en het erfgoed ervan.

Varianten van de naam Abrantes

De naam Abrantes heeft, net als veel andere namen van toponymische oorsprong, in de loop van de tijd aanleiding gegeven tot verschillende varianten. Deze varianten kunnen ontstaan ​​als taalkundige aanpassingen, culturele invloeden of fonetische veranderingen, en bijdragen aan de rijkdom en diversiteit van de naam en de betekenis ervan.

Varianten in de Portugese taal

In de Portugese taal blijft de naam Abrantes in zijn oorspronkelijke vorm, maar er kunnen varianten in de uitspraak voorkomen, afhankelijk van de regio en het lokale dialect. Sommige van deze varianten kunnen veranderingen in de intonatie of vocalisatie van bepaalde letters omvatten, maar met behoud van de essentie en betekenis van de naam.

Varianten in andere talen

De naam Abrantes is aangepast aan andere talen, vooral als achternaam. In deze gevallen zijn varianten geproduceerd die de taalkundige en culturele invloed van elke regio weerspiegelen. In het Engels kan de naam bijvoorbeeld verschijnen als "Abrantes", terwijl deze in het Frans kan worden geschreven als "Abrantes". Deze varianten behouden de essentie van de oorspronkelijke naam, maar passen zich aan de fonetiek en spelling van elke taal aan.

Persoonlijkheden met de naam Abrantes

Door de geschiedenis heen hebben verschillende persoonlijkheden de naam Abrantes gedragen, hetzij als achternaam of als voornaam. Deze mensen hebben hun stempel gedrukt op de samenleving en cultuur en hebben bijgedragen aan het verrijken van de betekenis en de erfenis van de naam. Enkele van deze persoonlijkheden zijn:

Jean Andoche Junot, hertog van Abrantes

Een van de meest prominente historische figuren die verband houden met de naam Abrantes is Jean Andoche Junot, een generaal van het Franse leger tijdens de Napoleontische oorlogen. Junot werd door keizer Napoleon Bonaparte benoemd tot hertog van Abrantes, als erkenning voor zijn moed en leiderschap op het slagveld. Zijn connectie met de naam Abrantes heeft bijgedragen aan zijn aanwezigheid in de geschiedenis, vooral in relatie tot de Franse invloed in Portugal in die periode.

Andere persoonlijkheden

Naast Junot nog diverse persoonlijkhedenhebben de naam Abrantes door de geschiedenis heen gedragen, van kunstenaars en schrijvers tot politici en publieke figuren. Deze mensen hebben bijgedragen aan het zichtbaar maken en betekenis geven aan de naam, door hun eigen leven te overstijgen en onderdeel te worden van het culturele en sociale verhaal dat met de naam Abrantes geassocieerd wordt.

De naam Abrantes vandaag

Tegenwoordig wordt de naam Abrantes nog steeds gebruikt in de Portugese samenleving, zowel als achternaam als als voornaam. De verbondenheid met de geschiedenis en cultuur van Portugal geeft het een speciale betekenis, en de aanwezigheid in de lokale toponymie houdt de erfenis levend. Bovendien heeft de verspreiding ervan via de Portugese diaspora de naam naar andere delen van de wereld gebracht, waardoor de betekenis en relevantie ervan is verrijkt.

Bovendien blijft de naam Abrantes artistieke en culturele creaties inspireren en zijn plaats behouden in het collectieve geheugen van de regio. Hun aanwezigheid in de hedendaagse samenleving weerspiegelt de verbinding tussen het verleden en het heden, en het belang van het levend houden van de namen en verhalen die hen vergezellen.

Kortom: de naam Abrantes is een voorbeeld van de manier waarop toponymische namen bruggen kunnen slaan tussen geografie, geschiedenis en persoonlijke identiteit. De etymologische betekenis, het verband met cultuur en geschiedenis, en de aanwezigheid ervan in de hedendaagse samenleving verklaren de rijkdom en diepte van namen en hun invloed op het menselijk leven.U bent op deze website omdat u meer wilt weten over de naam Abrantes. De naam Abrantes is een persoonsnaam die om de een of andere reden zeker uw aandacht heeft getrokken. Persoonsnamen zoals Abrantes, zijn diegene die een mens onderscheiden van anderen, en hem of haar een persoonlijkheid geven. In combinatie met de achternaam of familienamen helpt de naam Abrantes een persoon om bekend en uniek te zijn binnen zijn of haar gemeenschap.

Abrantes is een unisex die aanwezig is in de meeste plaatsen waar het bekend is. Het is echter belangrijk op te merken dat dezelfde naam zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn, afhankelijk van het land, en er zijn zelfs landen waar Abrantes een unisex naam kan zijn.

In het geval van Abrantes hebben we te maken met een naam die aanwezig is in veel landen. Maar als je geïnteresseerd bent in de oorsprong van Abrantes, is het het beste om te kijken naar de landen waar het het meest aanwezig is, dus raden we je aan om onze wereldkaart van namen te bekijken.

Abrantes is een naam die begint met de letter A. Je kunt het daarom vinden in onze lijsten met unisex die beginnen met A, evenals in de lijsten van namen uit verschillende landen die beginnen met de letter A.

Samengevat is Abrantes een mooie naam die ongelijk is verdeeld in de wereld, waarbij Angola, Brazilië, Duitsland, Portugal en Verenigde Staten de landen zijn met het grootste aantal Abrantes. Abrantes begint met de letter A en is in principe een unisex, maar het belangrijkste van een naam is dat degene die hem draagt er van houdt.

De naam Abrantes in de wereld

De naam Abrantes heeft misschien uw aandacht getrokken omdat het een bekende naam is in uw eigen land. Of is Abrantes een exotische naam in het land waar u woont? U hebt er vast wel eens over nagedacht hoeveel mensen u kent die Abrantes heten. Op deze website kunt u nagaan in welke landen Abrantes de meest voorkomende persoonsnaam is. En natuurlijk kunt u te weten komen naar welk land u zou moeten verhuizen als uw naam Abrantes is en u daar erkend wilt worden omdat u een andere en bijzondere naam hebt.

Landen met de meeste mensen met de naam Abrantes ter wereld

Bekijk kaart van de voornaam Abrantes

Als je de naam Abrantes overweegt als naam voor je zoon of dochter, maar je wilt graag weten of het een naam is die wereldwijd bekend is, dan ben je op de juiste website terechtgekomen. Door nieuwe technologieën en globalisering zijn we vandaag meer dan ooit met elkaar verbonden. Daarom is het uw verantwoordelijkheid om na te denken over de naam voor uw baby. Er is een kans dat als je je baby Abrantes noemt, hij/zij later, als hij/zij volwassen is, zal willen omgaan met mensen uit andere delen van de wereld. Zal Abrantes populair zijn op die andere plaatsen? Hier is uw kans om uit te vinden in welke landen Abrantes de meest voorkomende naam is.

De naam van de persoon Abrantes op de kaart

 1. Angola Angola (1889)
 2. Brazilië Brazilië (58)
 3. Duitsland Duitsland (9)
 4. Portugal Portugal (4)
 5. Verenigde Staten Verenigde Staten (4)
 6. Engeland Engeland (2)
 7. Benin Benin (1)
 8. Democratische Republiek Congo Democratische Republiek Congo (1)
 9. Namibië Namibië (1)
 10. Filipijnen Filipijnen (1)
 11. Zuid-Afrika Zuid-Afrika (1)
 12. Maak gebruik van onze wereldkaart om snel en gemakkelijk alle gegevens te bekijken die u nodig hebt om te weten waar Abrantes veel gebruikt wordt, en waar het een exotische naam is. Onze wereldkaart maakt verbinding met een database die regelmatig wordt bijgewerkt, met nieuwe gegevens over de namen van mensen over de hele wereld. Als je naam Abrantes is, je een familielid hebt met de naam Abrantes, je overweegt een personage in je roman Abrantes te noemen, of het de naam is die je voor je baby hebt gekozen, kijk dan hoeveel andere mensen in de wereld je kunt vinden met die naam, en in welk land ze zich bevinden.