Abdesamad

Herkomst van de naam "Abdesamad"

De naam "Abdesamad" vindt zijn oorsprong in de Arabische cultuur en is een variant van "Abd al-Samad", wat "dienaar van de Onderhouder" betekent. Deze naam is van groot belang in de islamitische traditie, aangezien ‘Abd al-Samad’ een van de namen is van Allah, de enige God in de islam.

Betekenis van de naam "Abdesamad"

De betekenis van 'Abdesamad' is diep spiritueel en symboliseert toewijding aan Allah. De naam weerspiegelt het geloof in het belang van het dienen van God en het zoeken naar zijn levensonderhoud. In de islamitische cultuur wordt het dienen van Allah beschouwd als een vorm van aanbidding en een manier om innerlijke vrede te bereiken. Daarom draagt ​​de naam "Abdesamad" een connotatie van nederigheid, onderwerping en afhankelijkheid van God met zich mee.

Voor ouders die deze naam voor hun kinderen kiezen, is de betekenis ervan een voortdurende herinnering aan het belang van geloof en overgave aan God in het dagelijks leven. "Abdesamad" is een naam die spiritualiteit en verbinding met het goddelijke oproept, en wordt beschouwd als een zegen voor degenen die deze naam dragen.

Populariteit en gebruik van de naam "Abdesamad"

Hoewel 'Abdesamad' een naam van Arabische oorsprong is en een sterke aanwezigheid heeft in de islamitische cultuur, is de populariteit ervan buiten deze gemeenschappen beperkt. In Arabischsprekende landen en moslimgemeenschappen is ‘Abdesamad’ echter een veel voorkomende naam en wordt deze gewaardeerd vanwege zijn spirituele betekenis en symboliek.

In sommige islamitische tradities wordt de naam "Abdesamad" als een veelbelovende keuze beschouwd en wordt van het kind dat de naam draagt ​​verwacht dat hij opgroeit met een sterke band met zijn geloof en een houding van dienstbaarheid jegens anderen. Als gevolg hiervan kiezen veel islamitische gezinnen deze naam om hun toewijding aan God te tonen en waarden van nederigheid en altruïsme aan hun kinderen over te dragen.

Momenteel wint de naam 'Abdesamad' aan populariteit in sommige moslimgemeenschappen in het Westen, omdat steeds meer mensen op zoek gaan naar traditionele namen met diepe spirituele betekenissen. Bovendien heeft de acceptatie en het begrip van de islamitische cultuur in de westerse samenleving ook geleid tot een grotere erkenning en waardering voor namen als ‘Abdesamad’ onder degenen die geen moslim zijn.

Varianten van de naam "Abdesamad"

Zoals de meeste namen van Arabische oorsprong heeft 'Abdesamad' verschillende varianten die in verschillende delen van de moslimwereld worden gebruikt. Enkele van de meest voorkomende varianten zijn "Abd al-Samad", "Abdus Samad" en "Abdus Samadd". Deze varianten vertegenwoordigen verschillende manieren om de oorspronkelijke Arabische naam te translitereren en zijn te vinden in verschillende culturele contexten.

Ongeacht de gebruikte variant delen ze allemaal dezelfde spirituele betekenis en symboliek geassocieerd met toewijding aan God. In de islamitische traditie worden de naam "Abdesamad" en zijn varianten beschouwd als heilige namen die een goddelijke zegen met zich meebrengen en waarvan wordt verwacht dat ze de drager welvaart en succes zullen brengen.

Beroemde persoonlijkheden met de naam "Abdesamad"

Door de geschiedenis heen zijn er verschillende opmerkelijke persoonlijkheden geweest die de naam 'Abdesamad' of enkele varianten daarvan droegen. Deze mensen hebben hun stempel gedrukt op de samenleving en zijn voorbeelden geweest van toewijding, dienstbaarheid en nederigheid voor anderen.

Een van de meest opvallende persoonlijkheden met deze naam is de islamitische filosoof en geleerde Abd al-Samad al-Falaki, die in de 19e eeuw leefde en talloze verhandelingen schreef over het islamitische denken en spiritualiteit. Zijn nalatenschap bestaat tot op de dag van vandaag en zijn naam wordt in de islamitische traditie met respect en eerbied herdacht.

Een andere opmerkelijke persoonlijkheid met de naam "Abdesamad" is de soefidichter en mysticus Abdus Samad, bekend om zijn geschriften over spirituele contemplatie en verbinding met het goddelijke. Zijn poëzie is een bron van inspiratie geweest voor generaties spirituele zoekers en wordt nog steeds bestudeerd en gewaardeerd.

Deze persoonlijkheden zijn slechts voorbeelden van de positieve invloed die de naam "Abdesamad" kan hebben op de levens van degenen die de naam dragen, en laten zien hoe toewijding aan God en dienstbaarheid aan de mensheid een blijvende erfenis kunnen nalaten.

Conclusie

Samenvattend heeft de naam "Abdesamad" zijn oorsprong in de islamitische traditie en symboliseert hij de toewijding aan God en de daad van het dienen van de Onderhouder. De spirituele betekenis en de connotatie van nederigheid en onderwerping maken het tot een belangrijke keuze voor ouders die spirituele waarden aan hun kinderen willen overbrengen. Naarmate de islamitische cultuur erkenning en waardering krijgt in de westerse samenleving, is het waarschijnlijk dat de naam ‘Abdesamad’ aan populariteit zal blijven winnen en gewaardeerd zal worden vanwege zijndiepe betekenis en de spirituele symboliek ervan.U bent op deze website omdat u meer wilt weten over de naam Abdesamad. De naam Abdesamad is een persoonsnaam die om de een of andere reden zeker uw aandacht heeft getrokken. Persoonsnamen zoals Abdesamad, zijn diegene die een mens onderscheiden van anderen, en hem of haar een persoonlijkheid geven. In combinatie met de achternaam of familienamen helpt de naam Abdesamad een persoon om bekend en uniek te zijn binnen zijn of haar gemeenschap.

In het geval van Abdesamad hebben we te maken met een naam die aanwezig is in veel landen. Maar als je geïnteresseerd bent in de oorsprong van Abdesamad, is het het beste om te kijken naar de landen waar het het meest aanwezig is, dus raden we je aan om onze wereldkaart van namen te bekijken.

Omdat Abdesamad een Jongensnamen is die begint met de letter A, kiezen veel mensen ervoor om hun baby's de naam Abdesamad te geven vanwege hun voorkeur voor de letter A.

Abdesamad is een naam die begint met de letter A. Je kunt het daarom vinden in onze lijsten met Jongensnamen die beginnen met A, evenals in de lijsten van namen uit verschillende landen die beginnen met de letter A.

Samengevat is Abdesamad een mooie naam die ongelijk is verdeeld in de wereld, waarbij Marokko, Algerije, Spanje, Frankrijk en België de landen zijn met het grootste aantal Abdesamad. Abdesamad begint met de letter A en is in principe een Jongensnamen, maar het belangrijkste van een naam is dat degene die hem draagt er van houdt.

De naam Abdesamad in de wereld

De naam Abdesamad heeft misschien uw aandacht getrokken omdat het een bekende naam is in uw eigen land. Of is Abdesamad een exotische naam in het land waar u woont? U hebt er vast wel eens over nagedacht hoeveel mensen u kent die Abdesamad heten. Op deze website kunt u nagaan in welke landen Abdesamad de meest voorkomende persoonsnaam is. En natuurlijk kunt u te weten komen naar welk land u zou moeten verhuizen als uw naam Abdesamad is en u daar erkend wilt worden omdat u een andere en bijzondere naam hebt.

Landen met de meeste mensen met de naam Abdesamad ter wereld

Bekijk kaart van de voornaam Abdesamad

Als je de naam Abdesamad overweegt als naam voor je zoon of dochter, maar je wilt graag weten of het een naam is die wereldwijd bekend is, dan ben je op de juiste website terechtgekomen. Door nieuwe technologieën en globalisering zijn we vandaag meer dan ooit met elkaar verbonden. Daarom is het uw verantwoordelijkheid om na te denken over de naam voor uw baby. Er is een kans dat als je je baby Abdesamad noemt, hij/zij later, als hij/zij volwassen is, zal willen omgaan met mensen uit andere delen van de wereld. Zal Abdesamad populair zijn op die andere plaatsen? Hier is uw kans om uit te vinden in welke landen Abdesamad de meest voorkomende naam is.

De naam van de persoon Abdesamad op de kaart

 1. Marokko Marokko (682)
 2. Algerije Algerije (46)
 3. Spanje Spanje (42)
 4. Frankrijk Frankrijk (12)
 5. België België (4)
 6. Verenigde Staten Verenigde Staten (3)
 7. Nederland Nederland (2)
 8. Zweden Zweden (2)
 9. Duitsland Duitsland (1)
 10. Mauritanië Mauritanië (1)
 11. Maak gebruik van onze wereldkaart om snel en gemakkelijk alle gegevens te bekijken die u nodig hebt om te weten waar Abdesamad veel gebruikt wordt, en waar het een exotische naam is. Onze wereldkaart maakt verbinding met een database die regelmatig wordt bijgewerkt, met nieuwe gegevens over de namen van mensen over de hele wereld. Als je naam Abdesamad is, je een familielid hebt met de naam Abdesamad, je overweegt een personage in je roman Abdesamad te noemen, of het de naam is die je voor je baby hebt gekozen, kijk dan hoeveel andere mensen in de wereld je kunt vinden met die naam, en in welk land ze zich bevinden.