Abderraman

De naam Abderraman is van Arabische oorsprong en heeft een lange geschiedenis en een diepe betekenis. In dit artikel zullen we de oorsprong en betekenis van deze naam onderzoeken, evenals het culturele belang ervan en de aanwezigheid ervan in verschillende culturen door de eeuwen heen.

Herkomst van de naam Abderraman

De naam Abderraman heeft zijn wortels in het Arabisch en is een mannelijke naam die al eeuwenlang populair is in de moslimcultuur. Het bestaat uit twee elementen: "abd", wat "dienaar" of "aanbidder" betekent in het Arabisch, en "Raman" of "Rahman", wat "medelevend" of "barmhartig" betekent in het Arabisch. Daarom kan de naam Abderraman vertaald worden als "dienaar van de barmhartigen" of "aanbidder van de medelevenden". Deze betekenis weerspiegelt de diepe toewijding en eerbied voor God die impliciet in de naam schuilt.

Aanwezigheid in de Arabische geschiedenis en cultuur

De naam Abderraman wordt al sinds de oudheid in de Arabische cultuur gebruikt en is in talloze historische en religieuze figuren verschenen. In de islamitische geschiedenis is Abd al-Rahman een prominente naam die werd gedragen door verschillende kaliefen en moslimleiders, wat heeft bijgedragen aan zijn belang in de Arabische cultuur en zijn invloed in de regio. De aanwezigheid ervan in de Arabische cultuur blijft tot op de dag van vandaag prominent aanwezig en de naam wordt in de islamitische traditie beschouwd als een uitdrukking van geloof en toewijding.

Betekenis van de naam Abderraman

De betekenis van de naam Abderraman is diep spiritueel en weerspiegelt het geloof in Gods genade en mededogen. Het element "abd", dat "dienaar" of "aanbidder" betekent, suggereert een houding van nederigheid en onderwerping jegens het goddelijke, terwijl "Raman" of "Rahman" het idee van goddelijk mededogen en barmhartigheid uitdrukt. Alles bij elkaar roept de naam Abderraman een toewijding en spirituele verbinding met God op, en weerspiegelt het het belang van barmhartigheid in het islamitische geloof.

Cultureel en religieus belang

In de moslimcultuur wordt de naam Abderraman beschouwd als een naam met grote waarde en betekenis. Het weerspiegelt het belang van geloof en toewijding in de levens van volgelingen van de islam, en symboliseert het geloof in goddelijke genade als een centraal aspect van de islamitische spiritualiteit. De naam wordt ook gedragen door verschillende religieuze leiders en historische figuren in de Arabische wereld, wat heeft bijgedragen aan het culturele belang en de aanwezigheid ervan in de regio.

Bovendien is de naam Abderraman ook aanzienlijk aanwezig in andere culturen die door de islam zijn beïnvloed. Het is te vinden in moslimgemeenschappen over de hele wereld, en de betekenis ervan wordt erkend en gewaardeerd door degenen die het dragen. Bovendien heeft de naam ook aan populariteit gewonnen buiten de islamitische omgeving, omdat hij wordt overgenomen door mensen met verschillende achtergronden die de spirituele betekenis en melodieuze klank ervan waarderen.

Varianten van de naam Abderraman

Zoals gebruikelijk is bij veel Arabische namen, heeft de naam Abderraman verschillende varianten en alternatieve vormen die zich in de loop van de tijd en in verschillende regio's hebben ontwikkeld. Enkele van de meest voorkomende varianten zijn onder meer "Abd al-Rahman", "Abdur Rahman", "Abdurrahman", "Abd-er-Rahman". Deze varianten weerspiegelen de diversiteit van de Arabische taal en de verschillende manieren waarop de naam is aangepast aan verschillende Arabische culturen en dialecten.

Populariteit en eigentijds gebruik

Ondanks de ouderdom wordt de naam Abderraman nog steeds gebruikt in veel moslimgemeenschappen over de hele wereld. De spirituele betekenis en het culturele erfgoed maken het aantrekkelijk voor mensen die op zoek zijn naar een naam die hun religieuze overtuigingen en spirituele waarden weerspiegelt. Bovendien is de naam ook populair geworden onder mensen uit verschillende culturen die de schoonheid en diepe betekenis ervan waarderen.

Samenvattend heeft de naam Abderraman een lange en rijke geschiedenis in de Arabische cultuur en islamitische traditie, en de spirituele betekenis ervan maakt hem vooral relevant voor degenen die waarde hechten aan geloof en toewijding. Zijn aanwezigheid in verschillende culturen door de eeuwen heen toont zijn blijvende invloed en belang aan in de Arabische wereld en daarbuiten. Met zijn diepe betekenis en spirituele weerklank blijft de naam Abderraman een populaire en betekenisvolle keuze voor veel ouders die op zoek zijn naar een naam die hun geloof en verbinding met het goddelijke weerspiegelt.U bent op deze website omdat u meer wilt weten over de naam Abderraman. De naam Abderraman is een persoonsnaam die om de een of andere reden zeker uw aandacht heeft getrokken. Persoonsnamen zoals Abderraman, zijn diegene die een mens onderscheiden van anderen, en hem of haar een persoonlijkheid geven. In combinatie met de achternaam of familienamen helpt de naam Abderraman een persoon om bekend en uniek te zijn binnen zijn of haar gemeenschap.

Abderraman is een Jongensnamen die aanwezig is in de meeste plaatsen waar het bekend is. Het is echter belangrijk op te merken dat dezelfde naam zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn, afhankelijk van het land, en er zijn zelfs landen waar Abderraman een unisex naam kan zijn.

De naam Abderraman komt vaker voor in deze landen: Spanje, Mexico, Brazilië, Frankrijk en België. De significante aanwezigheid van Abderraman in deze landen suggereert een historische relatie tussen hen.

Omdat Abderraman een Jongensnamen is die begint met de letter A, kiezen veel mensen ervoor om hun baby's de naam Abderraman te geven vanwege hun voorkeur voor de letter A.

Abderraman is een naam die begint met de letter A. Je kunt het daarom vinden in onze lijsten met Jongensnamen die beginnen met A, evenals in de lijsten van namen uit verschillende landen die beginnen met de letter A.

De naam Abderraman in de wereld

De naam Abderraman heeft misschien uw aandacht getrokken omdat het een bekende naam is in uw eigen land. Of is Abderraman een exotische naam in het land waar u woont? U hebt er vast wel eens over nagedacht hoeveel mensen u kent die Abderraman heten. Op deze website kunt u nagaan in welke landen Abderraman de meest voorkomende persoonsnaam is. En natuurlijk kunt u te weten komen naar welk land u zou moeten verhuizen als uw naam Abderraman is en u daar erkend wilt worden omdat u een andere en bijzondere naam hebt.

Landen met de meeste mensen met de naam Abderraman ter wereld

Bekijk kaart van de voornaam Abderraman

Als je de naam Abderraman overweegt als naam voor je zoon of dochter, maar je wilt graag weten of het een naam is die wereldwijd bekend is, dan ben je op de juiste website terechtgekomen. Door nieuwe technologieën en globalisering zijn we vandaag meer dan ooit met elkaar verbonden. Daarom is het uw verantwoordelijkheid om na te denken over de naam voor uw baby. Er is een kans dat als je je baby Abderraman noemt, hij/zij later, als hij/zij volwassen is, zal willen omgaan met mensen uit andere delen van de wereld. Zal Abderraman populair zijn op die andere plaatsen? Hier is uw kans om uit te vinden in welke landen Abderraman de meest voorkomende naam is.

De naam van de persoon Abderraman op de kaart

 1. Spanje Spanje (47)
 2. Mexico Mexico (29)
 3. Brazilië Brazilië (19)
 4. Frankrijk Frankrijk (5)
 5. België België (2)
 6. Duitsland Duitsland (1)
 7. Algerije Algerije (1)
 8. Honduras Honduras (1)
 9. Italië Italië (1)
 10. Mauritanië Mauritanië (1)
 11. Niger Niger (1)
 12. Senegal Senegal (1)
 13. Verenigde Staten Verenigde Staten (1)
 14. Maak gebruik van onze wereldkaart om snel en gemakkelijk alle gegevens te bekijken die u nodig hebt om te weten waar Abderraman veel gebruikt wordt, en waar het een exotische naam is. Onze wereldkaart maakt verbinding met een database die regelmatig wordt bijgewerkt, met nieuwe gegevens over de namen van mensen over de hele wereld. Als je naam Abderraman is, je een familielid hebt met de naam Abderraman, je overweegt een personage in je roman Abderraman te noemen, of het de naam is die je voor je baby hebt gekozen, kijk dan hoeveel andere mensen in de wereld je kunt vinden met die naam, en in welk land ze zich bevinden.