Abdellahi

De oorsprong van de naam Abdellahi

De naam Abdellahi is van Arabische oorsprong en is een variant van de naam Abdallah, die op zijn beurt de mannelijke vorm is van de Arabische naam Abdullah. Deze naam komt van het Arabische عبد الله (ʿAbd Allah), wat 'dienaar van God' of 'aanbidder van God' betekent. Het is een naam die veel wordt gebruikt in Arabischsprekende landen en ook in sommige moslimgemeenschappen over de hele wereld.

Betekenis en symboliek

De betekenis van de naam Abdellahi hangt nauw samen met het islamitische geloof en de toewijding aan God. In de islam wordt het aanbidden van God en het zijn van een gehoorzame dienaar zeer gewaardeerd, dus de naam Abdellahi draagt ​​diepe religieuze symboliek met zich mee. Van degenen die deze naam dragen, wordt van hen verwacht dat zij gedurende hun hele leven loyaliteit en toewijding aan God tonen.

In de Arabische cultuur wordt de naam Abdellahi beschouwd als een eervolle en respectvolle naam, omdat deze een directe verbinding met God impliceert en een toewijding aan de principes van het islamitische geloof. Het wordt geassocieerd met kwaliteiten van nederigheid, gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan de gemeenschap.

Variaties en afgeleiden

Naast Abdellahi zijn er in verschillende delen van de wereld verschillende variaties en afgeleiden van de naam. Enkele van de meest voorkomende varianten zijn onder meer Abdullah, Abdallah, Abduallah, Abdulah. Deze variaties behouden de oorspronkelijke betekenis van 'dienaar van God' en worden veel gebruikt door mensen met verschillende culturele en taalkundige achtergronden.

In andere culturen en talen kan de naam Abdellahi iets andere vormen aannemen, maar behoudt de centrale betekenis van aanbidding en dienst aan God. In sommige moslimgemeenschappen kan de naam worden aangepast om de lokale cultuur en taal te weerspiegelen, maar de essentie van de oorspronkelijke betekenis blijft intact.

De populariteit van Abdellahi

De naam Abdellahi is zeer populair in Arabischsprekende landen en moslimgemeenschappen over de hele wereld. De populariteit is grotendeels te danken aan de krachtige betekenis en de associatie met het islamitische geloof. In veel moslimfamilies wordt de naam Abdellahi beschouwd als een belangrijke en gerespecteerde keuze voor hun kinderen.

Bovendien heeft de populariteit van de naam Abdellahi de culturele en taalkundige grenzen overschreden en is deze steeds gebruikelijker geworden in moslimgemeenschappen in westerse landen. Terwijl de culturele diversiteit blijft groeien, heeft de naam Abdellahi een plaats gevonden in de mondiale samenleving als een naam die toewijding aan God en verbinding met het islamitische erfgoed vertegenwoordigt.

Beroemdheden en historische figuren met de naam Abdellahi

Door de geschiedenis heen zijn er prominente religieuze, politieke en culturele figuren geweest met de naam Abdellahi. Deze figuren hebben een belangrijke rol gespeeld op religieus gebied en vielen op door hun toewijding aan het islamitische geloof en hun bijdragen aan hun gemeenschappen.

Tegenwoordig zijn er religieuze leiders en vooraanstaande geleerden met de naam Abdellahi die erkend worden vanwege hun kennis en wijsheid in zaken die verband houden met de islam. Verder zijn er op politiek en cultureel gebied ook persoonlijkheden die de naam Abdellahi dragen en die hun stempel hebben gedrukt op hun respectievelijke vakgebieden.

De aanwezigheid van prominente figuren met de naam Abdellahi heeft bijgedragen aan de erkenning en het respect in de samenleving, en heeft ertoe bijgedragen dat de traditie en betekenis van de naam door de jaren heen levend is gebleven.

Culturele invloed en erfenis

De naam Abdellahi heeft een blijvende stempel gedrukt op de Arabische cultuur en moslimgemeenschappen over de hele wereld. De invloed ervan strekt zich uit over generaties heen en blijft een belangrijke rol spelen in de islamitische identiteit en het islamitische erfgoed.

De erfenis van de naam Abdellahi is intrinsiek verbonden met de beoefening van het islamitische geloof en de toewijding aan de principes van aanbidding en dienst aan God. Voor degenen die deze naam dragen, is zijn nalatenschap een bron van inspiratie en een herinnering aan het belang van het onderhouden van een diepe band met zijn geloof en zijn gemeenschap.

Bovendien overstijgt de culturele invloed van de naam Abdellahi geografische en culturele grenzen en is het onderdeel geworden van het mondiale culturele weefsel. De tijdloze betekenis en associatie met geloof en toewijding blijven resoneren in de hedendaagse samenleving, en de erfenis ervan zal nog generaties lang voortduren.

Conclusie

De naam Abdellahi heeft zijn wortels in het islamitische geloof en draagt ​​een diepe betekenis van aanbidding en dienst aan God met zich mee. De populariteit en erfenis ervan blijven in de loop van de tijd bestaan, en het blijft een belangrijke keuze voorveel gezinnen over de hele wereld. Met zijn blijvende culturele invloed en associatie met religieuze toewijding zal de naam Abdellahi nog generaties lang een symbool blijven van het islamitische geloof en erfgoed.U bent op deze website omdat u meer wilt weten over de naam Abdellahi. De naam Abdellahi is een persoonsnaam die om de een of andere reden zeker uw aandacht heeft getrokken. Persoonsnamen zoals Abdellahi, zijn diegene die een mens onderscheiden van anderen, en hem of haar een persoonlijkheid geven. In combinatie met de achternaam of familienamen helpt de naam Abdellahi een persoon om bekend en uniek te zijn binnen zijn of haar gemeenschap.

Abdellahi is een Jongensnamen die aanwezig is in de meeste plaatsen waar het bekend is. Het is echter belangrijk op te merken dat dezelfde naam zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn, afhankelijk van het land, en er zijn zelfs landen waar Abdellahi een unisex naam kan zijn.

De naam Abdellahi komt vaker voor in deze landen: Mauritanië, Spanje, Frankrijk, Algerije en Senegal. De significante aanwezigheid van Abdellahi in deze landen suggereert een historische relatie tussen hen.

Samengevat is Abdellahi een mooie naam die ongelijk is verdeeld in de wereld, waarbij Mauritanië, Spanje, Frankrijk, Algerije en Senegal de landen zijn met het grootste aantal Abdellahi. Abdellahi begint met de letter A en is in principe een Jongensnamen, maar het belangrijkste van een naam is dat degene die hem draagt er van houdt.

De naam Abdellahi in de wereld

De naam Abdellahi heeft misschien uw aandacht getrokken omdat het een bekende naam is in uw eigen land. Of is Abdellahi een exotische naam in het land waar u woont? U hebt er vast wel eens over nagedacht hoeveel mensen u kent die Abdellahi heten. Op deze website kunt u nagaan in welke landen Abdellahi de meest voorkomende persoonsnaam is. En natuurlijk kunt u te weten komen naar welk land u zou moeten verhuizen als uw naam Abdellahi is en u daar erkend wilt worden omdat u een andere en bijzondere naam hebt.

Landen met de meeste mensen met de naam Abdellahi ter wereld

Bekijk kaart van de voornaam Abdellahi

Als je de naam Abdellahi overweegt als naam voor je zoon of dochter, maar je wilt graag weten of het een naam is die wereldwijd bekend is, dan ben je op de juiste website terechtgekomen. Door nieuwe technologieën en globalisering zijn we vandaag meer dan ooit met elkaar verbonden. Daarom is het uw verantwoordelijkheid om na te denken over de naam voor uw baby. Er is een kans dat als je je baby Abdellahi noemt, hij/zij later, als hij/zij volwassen is, zal willen omgaan met mensen uit andere delen van de wereld. Zal Abdellahi populair zijn op die andere plaatsen? Hier is uw kans om uit te vinden in welke landen Abdellahi de meest voorkomende naam is.

De naam van de persoon Abdellahi op de kaart

 1. Mauritanië Mauritanië (28781)
 2. Spanje Spanje (24)
 3. Frankrijk Frankrijk (20)
 4. Algerije Algerije (14)
 5. Senegal Senegal (7)
 6. Nigeria Nigeria (6)
 7. Marokko Marokko (4)
 8. Portugal Portugal (4)
 9. Verenigde Staten Verenigde Staten (4)
 10. Jemen Jemen (4)
 11. Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten (2)
 12. Brazilië Brazilië (2)
 13. Duitsland Duitsland (2)
 14. Afghanistan Afghanistan (1)
 15. Canada Canada (1)
 16. China China (1)
 17. Israël Israël (1)
 18. Niger Niger (1)
 19. Nederland Nederland (1)
 20. Qatar Qatar (1)
 21. Syrië Syrië (1)
 22. Maak gebruik van onze wereldkaart om snel en gemakkelijk alle gegevens te bekijken die u nodig hebt om te weten waar Abdellahi veel gebruikt wordt, en waar het een exotische naam is. Onze wereldkaart maakt verbinding met een database die regelmatig wordt bijgewerkt, met nieuwe gegevens over de namen van mensen over de hele wereld. Als je naam Abdellahi is, je een familielid hebt met de naam Abdellahi, je overweegt een personage in je roman Abdellahi te noemen, of het de naam is die je voor je baby hebt gekozen, kijk dan hoeveel andere mensen in de wereld je kunt vinden met die naam, en in welk land ze zich bevinden.